Aplikátory

Liečebná rehabilitácia 21. storočia

55 a1c

Aplikátor A1C

Jednocievkový aplikátor v tvare vankúšika pre lokálnu expozíciu pulzným magnetickým poľom.

Cena: 300€

58 aplikator a4c

Aplikátor A4C

A4C je štvorcívkový aplikátor v tvare ohybného pásu, pre expozíciu vetších postihnutích oblasí. Prostrídáním polarity magnetického pola v jednotlivých cívkových sekcích sa dosiahne vysoké léčebné účinnosti. Aplikátor je možné používat rozložený alebo zložený, čím je možné meniť štruktúru a rozložení magnetického pola (viď. obrázky).

Rozmery: 660 x 240 x 22mm

Hmotnosť: 1.3 kg

Maximání intenzita magnetické indukcia a její zmena v čase pri použitíí s rôznymi generátormi
generátorLT-99LT-100VF-XPVF-30P
max [mT]4.03.74.37.4
dB/dt max [T/s]3.63.84.08.4

Cena: 470€

67 ape

Aplikátor APE

Aplikátor APE je magnetické pero s vysokou intenzitou magnetického pola v okolití hrotu. Je určenýý pre bodovú expozíciu pulzním magnetickým polom, predov&íom pre stimuláciu akupunkturních bodov.

Rozmery: 150 x 18mm

Hmotnosť: 0.12 kg

Maximání intenzita magnetické indukcia a její zmena v čase pri použitíí s rôznymi generátormi
generátorLT-99LT-100VF-XPVF-30P
max [mT]

10.0

10.08.016.0
dB/dt max [T/s]20.020.016.535.0Cena: 290€

61 ase

Aplikátor ASE

ASE je špeciální aplikátor s jednou tvarovanou cívkou, konštruovaný zvlášte pre odstránení bolesťí v oblasti bederní pátera. Aplikátor je mo|né upevni† na sedadlo alebo vložiť do kresla a expozíciu bederní pátera (dolních chrbta) preváde pohodlne v sede.

Rozmery: 520 x 390 x20 mm

Hmotnosť: 0.6 kg

Maximání intenzita magnetické indukcia a její zmena v čase pri použitíí s rôznymi generátormi
generátorLT-99LT-100VF-XPVF-30P
max [mT]

3.4

3.43.35.0
dB/dt max [T/s]18.018.016.024.0

Cena: 290€

64 b1c lt 02

Aplikátor B1C

B1C je univerzální aplikátor v tvare torusu, zvlášte vhodný pre expozíciu krční pátere, kĺbov a svalov končatín.

Rozmery: 400 x 350 x 30mm

Hmotnosť: 0.75 kg

Maximání intenzita magnetické indukcia a její zmena v čase pri použitíí s rôznymi generátormi
generátorLT-99LT-100VF-XPVF-30P
max [mT]

3.5

3.03.87.0
dB/dt max [T/s]4.74.46.211.6Cena: 390€

Mám záujem objednať aplikátor

Adresa